Početna / Vesti osnovne studije / Obaveštenje za studente generacije 2010 upisane školske 2013/14. godine u IV godinu, status „na teret budžeta“

Obaveštenje za studente generacije 2010 upisane školske 2013/14. godine u IV godinu, status „na teret budžeta“

Na osnovu predloga Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i zaključka Senata Univerziteta u Beogradu od 15.10.2014. godine, studenti generacije 2010  upisani školske 2010/11. godine, koji su četvrtu godinu studija upisali 2013/14. godine, zadržavaju status studenata koji se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija, ukoliko su do sada ostvarili ukupno 165 ESPB bodova.

Upis za ove studente biće realizovan u četvrtak 23.10.2014. godine, od 10-13 časova, u Sali B 101.

Potrebna dokumenta za upis:

  1. Indeks
  2. Dva ŠV- 20 ( dobijaju se na fakultetu)
  3. Uplata za ispitne sveske 900,00 dinara

Račun: 840-1344666-69

poziv na broj : (iz dosijea)