Početna / Vesti naslovna strana / Na FON-u je odbranjena prva master teza na svetu iz oblasti gejmifikacije u bibliotekarstvu

Na FON-u je odbranjena prva master teza na svetu iz oblasti gejmifikacije u bibliotekarstvu

Na osnovu istraživanja zaposlenih u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ na FON-u je novembra 2013. godine odbranjen prvi master rad u svetskim razmerama koji se bavio istraživanjem praktične primene metoda gejmifikacije u bibliotekama.

Master rad naslovljen „Unapređenje organizacije Dart konzorcijuma kroz praksu gamifikacije“ odbranila je kandidatkinja Diana Parlić 27.11.2013, pred komisijom u sastavu dr Mladen Čudanov, dr Jaško Ondrej i dr Vladimir Obradović, uz ogromnu podršku Adama Sofronijevića, Direktora odeljenja za bibliotečke sisteme, digitalizaciju i programe kulture iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“. Dart portal je vodeći portal koji objedinjuje magistarske teze i doktorske disertacije sa 541 univerziteta iz 27 zemalja Evrope, i prvi koji je počeo da eksperimentiše sa aktuelnom oblašću uvođenja elemenata igara. Predviđa se da će ovu aktuelnu oblast primeniti 70% Global 2000 kompanija do kraja ove godine, a Gartner procenjuje budžet za projekte od 2.8 milijardi USD.

Gejmifikacija je praksa uvođenja elemenata igara u poslovno okruženje. Veliki broj organizacija u mnogim profitnim delatnostima već duže vreme koristi ovu tehniku kako bi unapredio svoje poslovanje. Biblioteke širom sveta tek počinju da koriste prednosti koje gejmifikacija pruža i za neporfitni sektor.

U okviru projekta Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije „Univerzitetska biblitoeka ‘Svetozar Marković’ za mrežu viskoškolskih i javnih biblioteka: prenos znanja, sadržaja i programa“ u toku prve dve nedelje decembra biće organizovana četiri predavanja i četiri radionice „Gejmifikacija u bibliotekama“ u univerzitetskim bibliotekama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/Kultura/1757715/Igre,+kreativnost+i+biblioteke.html