Obaveštenje

Ispit iz predmeta Integrisani ekološki menadžment održaće se u četvrtak, 7. maja 2015. godine, od 19 sati, kabinet 208.