Početna / Vesti naslovna strana / IN MEMORIAM: Prof. dr Jovo Todorović (1937-2015)

IN MEMORIAM: Prof. dr Jovo Todorović (1937-2015)

Sa tugom, dubokim bolom i poštovanjem opraštamo se od našeg dragog i uvaženog prof. dr Jove Todorovića. KOMEMORATIVNA SEDNICA ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 14.09.2015. GODINE, SA POČETKOM U 11 ČASOVA U SALI 201 NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA.


jovo-todorovic-fon

Izgubili smo uvaženog profesora, istaknutog naučnika, dragog kolegu  i prijatelja, uvek raspoloženog za otvoreni prijateljski razgovor. Pamtićemo ga kao profesora  i  dekana koji je značajno doprineo afirmaciji Fakulteta.

Dr Jovo Todorović, redovni profesor, rođen je 05.10.1937. godine u Bakincima kod Banja Luke. Osmogodišnju školu završio je u Laktašima, a srednju tehničku školu završio je u Kragujevcu sa odličnim uspehom. Mašinski fakultet u Beogradu upisao je 1960. godine i diplomirao u roku od četiri godine. Poslediplomske studije iz oblasti naučne organizacije rada pohađao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu , gde je i magistrirao juna 1972. godine. Doktorsku tezu radio je, takođe na Mašinskom fakultetu u Beogradu na Katedri za organizaciju, gde je doktorirao septembra 1975. godine.

Nakon preduzeća “Pretis“ u kome je započeo svoj radni vek radio je na Mašinskom fakultetu u Beogradu i u Privrednoj komori Beograda. Od 01. aprila 1977. godine nalazio se u stalnom radnom odnosu na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, prvo kao docent, zatim vanredni profesor pa redovni profesor gde je nakon bogate i uspešne karijere stekao penziju.

U periodu 1983. do 1987. godine bio je šesti po redu dekan Fakulteta organizacionih nauka.

Kao naučno-nastavni radnik napisao je oko 17 knjiga, uglavnom iz oblasti organizacije i upravljanja proizvodnjom i menadžmenta. Neke od glavnih knjiga su: “Upravljanje proizvodnjom“, “Menadžment proizvodnje“, „Fleksibilna proizvodnja“, „Proizvodnja just-in-time“, “Savremena proizvodnja-logistička i informaciona podrška“, “Savremeni menadžment proizvodnje“, “Organizacija održavanja sredstava za rad“, “Konstrukcioni sistemi“, “Proučavanje, merenje i vrednovanje rada“(koautor), “Tehnološki sistemi“ i druge. Objavio je više stručnih i naučnih radova u časopisima i učestvovao je sa radovima na mnogim domaćim u međunarodnim stručnim skupovima.

Uvek će čuvati uspomenu na njega
generacije studenata i
Kolektiv Fakulteta organizacionih nauka