Početna / Studenti / Aktuelnosti / Gostujuće predavanje na temu „Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja za unapređenje informacione bezbednosti“

Gostujuće predavanje na temu „Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja za unapređenje informacione bezbednosti“

U sredu, 18. maja 2016. godine, u 12 časova (sala 210), dr Dragan Pleskonjić, direktor za informacionu bezbednost internacionalne kompanije IGT i gostujući profesor na Visokoj školi za elektrotehniku i računarstvo u Beogradu, održaće predavanje studentima FON-a na temu „Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja za unapređenje informacione bezbednosti“. Pozivamo sve zainteresovane studente da prisustvuju predavanju.

Sadržaj predavanja obuhvata: Prikaz problema sa kojima se svi koji se bave informacionom bezbednošću i privatnošću podataka sve više sreću u savremeno doba. Kratak prikaz današnjih metoda i nekih od njihovih nedostataka, odnosno zašto ne mogu da odgovore izazovima. Ideja o primeni veštačke inteligencije, mašinskog učenja, prediktivne analitike, zatim big data, threat intelligence i slično. Metodologija istraživanja vezano za klasifikaciju sigurnosnih događaja na dozvoljene i nedozvoljene, kao i odnos i specifičnosti različitih okruženja. Primena AI & ML za detekciju i prevenciju upada, curenja podataka, frauda, zlonamernog koda i ostalih zlonamernih akcija. Detaljniji opis sistem za ovu namenu, arhitektura rešenja (server, senzori, agenti, admin paneli). Funkcije komponenti sistema i značaj AI & ML, njih razvoj, implementacija i funkcionisanje. Dosadašnji rezultati u razvoju i primeni ovih sistema. Iskustava iz realnih situacija, alati koji su korišćeni i slično. Pristup predviđanju (predikciji) budućih napada i drugih zlonamernih akcija koje narušavaju bezbednost i privatnost, takođe korišćenjem AI & ML. Primena predikcije u cilju blagovremene pripreme, prevencije i odbrane sistema. Specifičnosti vezane za bezbednost softvera, mobilnih i cloud rešenja.