Početna / Vesti naslovna strana / FON dobio nagradu Edu Biznis Partner 2016

FON dobio nagradu Edu Biznis Partner 2016

Fakultetu organizacionih nauka dobio je Regionalnu nagradu EDU – BIZNIS PARTNER 2016 za izrazit doprinos u edukaciji i usavršavanju znanja i veština menadžera u Regionu.

Konačna odluka doneta je na osnovu analize svih dobijenih rezultata koji su potvrdili da je Fakultet organizacionih nauka, visokim kvalitetom obrazovnog kadra, istraživačkim projektima, saradnjom sa eminentnim državnim i međunarodnim institucijama, ostvario dobre poslovne rezultate, poštujući visok stepen profesionalnosti i etičnosti, uvažavao svoje poslovne partnere, vodio računa o širim društvenim interesima, promovišući znanje kao faktor konkurentnosti u savremenom društvu, imao izuzetan dopirnos razvoju privrede i društva u celini.