Početna / Vesti naslovna strana / Poseta delegacije Ekonomskog fakulteta iz Skoplja

Poseta delegacije Ekonomskog fakulteta iz Skoplja

Delegacija Ekonomskog fakulteta Univerziteta Sv. Kiril i Metodij iz Skoplja posetila je Fakultet organizacionih nauka u utorak, 28. juna 2016. godine. Tokom radne posete održan je sastanak rukovodstva Fakulteta sa gostima iz Makedonije. Delegaciju Ekonomskog fakulteta iz Skoplja činili su prof. dr Ljubomir Drakulevski, dekan, prof. dr Vesna Bucevska, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju i prof. dr Leonid Nakov, direktor centra za istraživanje, a Fakulteta organizacionih nauka prof. dr Milija Suknović, dekan, prof. dr Milan Martić, predsednik Saveta, doc. dr Sanja Marinković, prodekan za međunarodnu saradnju, prof. dr Aleksandar Marković, prodekan za finansije i organizaciju, doc. dr Aleksandar Đoković, prodekan za nastavu i doc. dr Marko Petrović, prodekan za naučno-istraživački rad.

Potpisivanjem Ugovora o saradnji ozvaničena je saradnja dve visokoškolske institucije.  Ugovor su potpisali prof. dr Milija Suknović, dekan FON-a i prof. dr Ljubomir Drakulevski, dekan EF-a.

IMG_2712

Tokom sastanka razmenjena su iskustva vezana za nastavne, istražvačke, međunarodne aktivnosti obe institucije. Razmatrane su mogućnosti zajedničkog konkurisanja za projekte Evropske Unije u oblasti naučno istraživačog rada, mobilnosti nastavnika i studenata, podizanja kapaciteta visokoškolskih institucija i dr.

Kao rezultat saradnje koju su nastavnici dva fakulteta imali u prethodnom periodu, prof. dr Ljubomir Drakulevski uručio je Odluku Senata Univerziteta Sv. Kiril i Metodij iz Skoplja o izboru  prof. dr Dragana Vukmirovića, redovnog profesora FON-a, u zvanje gostujućeg profesora na studijskim programima Ekonomskog fakulteta za školske 2016/17. i 2017/18. godinu.