TRANSCOM 2017

Дванаеста међународна конференција о одрживом, савременом и безбедном саобраћају у организацији Универзитета у Жилинама, Словачка, на тему TRANSCOM 2017:Materials, Technology, Construction, Economics and Management, Informatics and Safety in Transport, од 31. маја 02. јуна 2017. на Високим Татрама, Република Словачка. Више информација о конференцији и позив за учешће можете погледати на сајту: www.transcom-conference.com. Рок за слање апстраката је 31. октобар 2016. године.

Сви прихваћени радови биће објављени у Procedia Engineering journal (http://www.journals.elsevier.com/procedia-engineering/).