TRANSCOM 2017

Dvanaesta međunarodna konferencija o održivom, savremenom i bezbednom saobraćaju u organizaciji Univerziteta u Žilinama, Slovačka, na temu TRANSCOM 2017:Materials, Technology, Construction, Economics and Management, Informatics and Safety in Transport, od 31. maja 02. juna 2017. na Visokim Tatrama, Republika Slovačka. Više informacija o konferenciji i poziv za učešće možete pogledati na sajtu: www.transcom-conference.com. Rok za slanje apstrakata je 31. oktobar 2016. godine.

Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Procedia Engineering journal (http://www.journals.elsevier.com/procedia-engineering/).