Почетна / Студенти / Актуелности / IF4TM студентско такмичење у оквиру ERASMUS+ пројекта

IF4TM студентско такмичење у оквиру ERASMUS+ пројекта

ERASMUS+ пројекат “Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia” (IF4TM) има за циљ да допринесе развију треће мисије (поред едукације и истраживања) на високошколским институцијама (укљученим у конзорцијум овог пројекта) у Републици Србији.

У оквиру радног пакета 3(WP3) „Technology transfer and innovation dimension“, планирано је успостављање седам софтверских платформи за управљање иновацијама, организовање такмичења за најбољу студентску идеју и подизање нивоа технолошке спремности истраживачких резултата за десет одабраних истраживачких тимова (кроз proof of concept програм).

„National competition for (BSc, MSc, PhD) best ideas of students“ има за циљ организацију најпре локалних такмичења на високошколским институцијама, а затим и финално национално такмичење за најбољу студентску идеју.

Циљеви такмичења су:

  • Промовисање предузетничке културе
  • Подстицање развоја креативности
  • Омогућавање трансфера иновативних идеја у производе или услуге
  • Обезбеђивање неопходног знања и вештина за покретање сопственог бизниса
  • Охрабривање и подршка студентима и истраживачима да сами оснивају своје spin-off и start –up компаније
  • Подстицање тимског духа
  • Коришћење пуних капацитета формираних Креативних центара (у оквиру овог пројекта)

Линк за информације и пријаву:
https://www.facebook.com/takmicenje/
http://www.if4tm.kg.ac.rs/article/national-competition-for-bsc-msc-phd-best-ideas-of-students.html

Методологија такмичења
Пријавни формулар