Почетна / Вести насловна страна / ФОН-у сертификат ISO 9001:2008

ФОН-у сертификат ISO 9001:2008

Декану Факултета организационих наука, проф. др Милији Сукновић уручен је Сертификат о усклађености Система менаџмента факултета са захтевима стандарда ISO 9001:2008, за обим сертификације: „Високо образовање и научно-истраживачки рад у области менаџмента и ИТ“. Сертификат је уручио Владан Чокић директор сертификационог тела Bureau Veritas Certification. Овим је започет још један трогодишњи циклус сертификације, који у сарадњи са водећим светским лидером у области сертификације Bureau Veritas Certificatin, траје од 2010 године.  Сертификат је потврда опредељености свих запослених на Факултету да стално унапређују квалитет својих услуга и подижу ниво задовољства корисника.