Početna / Vesti naslovna strana / Završena Java obuka u okviru pilot projekta Prekvalifikacija u IT

Završena Java obuka u okviru pilot projekta Prekvalifikacija u IT

U okviru pilot programa obuka u IT sektoru, podržanog od strane Ministarskog Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije, Vlade Republike Srbije, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i UNDP, na Fakultetu organizacionih nauka završena je Java obuka, koju je uspešno pohađalo 23 polaznika.
Program i metodologija edukacije definisana je u skladu sa osnovnim ciljem projekta, odnosno da prekvalifikovani kadrovi budu zaposleni na pozicijama junior Java programera shodno identifikovanim potrebama IT sektora i kompanija, koje su učestvovale u istraživanju koje je prethodilo osmišljavanju celokupnog pilot projekta prekvalifikacije u IT sektoru.

Obuka je na FON-u realizovana u periodu od 03. maja do 10. avgusta, a tokom 15 nedelja i 120 intenzivnih časova sa polaznicima su radili profesori sa fakulteta i predavači kompanije Breza Software Engineering doo, koji su u projektu nastupili kao konzorcijum.

Konceptualno program prekvalifikacije na FON-u obuhvata Java obuku, radionicu za podizanje kapaciteta zapošljavanja i samo zapošljavanja, polaganje testa, praksu i boravak u Istraživačko razvojnom centru FON-a.

Poslednjeg dana obuke, 10.08.2017. polaznicima su uručeni sertifikati o odslušanoj obuci. Nakon završetka Java obuke polaznike očekuje polaganje sertifikacionog testa za sticanje međunarodno priznatog Oracle (OCA) sertifikata, trodnevna radionica pod nazivom „Market Driven Startups Development”, nakon toga polaznici odlaze u kompanije na tronedeljnu stručnu praksu po čijem završetku im se izdaje potvrde o obavljenoj stručnoj praksi.

Sledi period u trajanju od 5 meseci tokom kojeg su im na raspolaganju kapaciteti i resursi Istraživačko razvojnog centra na Fakultetu organizacionih nauka.
U sprovođenju obuke, pratećih radionica i aktivnosti u cilju podrške zapošljivosti polaznika na raspolaganju su kapaciteti Istraživačko razvojnog centra Fakulteta, zaposlenih na fakultetu i kompanije Breza Software Engineering.