Почетна / Вести насловна страна / Факултет организационих наука добио међународну акредитацију

Факултет организационих наука добио међународну акредитацију

Факултет организационих наука Универзитета у Београду (ФОН) успешно је завршио процес међународне акредитације основних академских студија за сва три студијских програма. Акредитацију је извршила немачка агенција за студијске програме из области техничких наука, информатике, природних наука и математике –ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V, Deutschland – Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics e.V, Germanyhttp://www.asiin.de/).

Ова акредитација је потврда међународног квалитета студијских програма чиме је повећана препознатљивост и видљивост ФОН-а у иностранству и отворена већа могућност мобилности студената и дипломаца.

Акредитација се односи на сва три студијска програма основних студија:

  1. Информациони системи и технологије,
  2. Информациони системи и технологије – студије на даљину,
  3. Менаџмент и организација.

Током захтевног процеса акредитације оцењиван је квалитет студијских програма, од структуре до начина извођења наставе, организације и извођења испита, запослених на Факултету, улагање у кадрове Факултета, улагање у развој студената, транспарентност рада Факултета, као и управљање квалитетом – процена квалитета и развој.

Два студијска програма основних академских студија Информациони системи и технологије и Информациони системи и технологије – студије на даљину, добили су и печат Euro-Inf који сведочи о испуњености стандарда и квалитету студијских програма информатике, што их сврстава у прве студијске програме у Србију који имају наведени печат.

Поред Факултета организационих наука, ASIIN печат поседују водећи Немачки универзитети, као и факултети из Финске, Казахстана, Турске, Шпаније, Пољске и др.