MHRO2018

Међународна конференција у организацији Економског факултета Универзитета Ћирило и Методије, MHRO2018: “Transforming the business for future: Building a modern HR organization” од 4. до 5. октобра 2018. године, Скопље, Македонија.

Први позив за слање радова можете видети овде.