MHRO2018

Međunarodna konferencija u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta Ćirilo i Metodije, MHRO2018: “Transforming the business for future: Building a modern HR organization” od 4. do 5. oktobra 2018. godine, Skoplje, Makedonija.

Prvi poziv za slanje radova možete videti ovde.