Početna / Vesti naslovna strana / Drugi dan Simpozijuma u znaku okruglih stolova

Drugi dan Simpozijuma u znaku okruglih stolova

U okviru 16. Međunarodnog simpozijuma SymOrg -a u organizaciji Fakulteta organizacionih nauka, danas  su održana tri okrugla stola o digitalizaciji.

Prvim ogruglim stolom na temu Current state and future prospects of Serbian digitalization moderirao je Branislav Vujović, New Frontier Group, Austria, a u ulozi panelista bili su Branko Ružić, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu; Milan Simić, izvršni direktor za IT i ICT servise u kompaniji Telekom Srbija; doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu i Nenad Paunović, direktor tima za IT i preduzetništvo iz kabineta Predsednika Vlade.

ministar-ruzic-okrugli-sto-fon

Na okruglom stolu se razgovaralo o važnim pitanjima u digitalnoj ekonomiji i promenama koje ona donosi klijentima, kompanijama, administraciji, a i društvu u celini. Fokus je bio na vrednosti koje donosi digitalna ekonomija, kako ih prepoznati i definisati. Panelisti su se potrudili da daju odgovore na pitanja koja se tiču šansi Srbije i da li Srbija ide u pravom smeru kada je u pitanju digitalna transformacija. Koje su prednosti, a koje slabosti bržeg napretka digitalizacije, kao i na mnoga druga pitanja.

„Digitalizacija je prioritet ove Vlade. Potrebni su novi registri da bi se uvela digitalizacija, kako bi građani i korisnici bili u centru pažnje, a Država pravi servis građana“ – rekao je ministar Ružić.

Drugi okrugli sto na temu When E-procurement does (not) mean better procurement vodio je Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke u Vladi Republike Srbije, a u ulozi panelista našli su se: Sašo Matas, direktor Divizije za razvoj sistema javnih nabavki, Ministarstvo za upravu, Vlada Republike Slovenije; Miloš Jović, direktor Divizije za razvoj sistema javnih nabavki, Kancelarija za javne nabavke, Srbija; Dean Firkelj, konsultatn iz Hrvatske i dr Sandra Damijan, Istraživački centar Ekonomskog Fakulteta u Ljubljani, Slovenija.

SONY DSC

Budući da su učesnici okruglog stola bili iz regiona zanimljivo je bilo čuti kako se rešavaju problemi u praksi vezani za digitalizaciju u oblasti javnih nabavki.

Treći okrugli sto je okupio diplomirane studente Fakulteta organizacionih nauka koji se nalaze na visokim pozicijama u vodećim kompanijama u Srbiji. Prof. dr Mladen Čudanov otvorio je temu Redefining knowledge and skills in the digital environment, a panelisti su bili predstavnici akademske zajednice prof. dr Ivanka Popović, prorektor Univerziteta u Beogradu; prof. dr Miladin Kostić, rektor univerziteta u Novom Pazaru; Mihailo Vesović, savetnik Predsednika PKS i dr Dušan Vujošević, asistent, Univerzitet Union. Pored panelista iz akademske zajednice u istoj ulozi našli su se i predstavnici korporativnog sektora: Maša Lalić, direktor ljudskih resursa, Generali osiguranje; Gorana Golubović Vuksanović, direktor korporativnih komunikacija, MK Group; Suzana Marović, direktor Sektora za razvoj, Telekom Srbija, Jovana Dačković, ekspert za razvoj talenata Coca-Cola Hellenic i Dragana Stojanović, Sektor za ljudske resurse, Air Serbia.

SONY DSC

Pokrenulo se pitanje formalnog i neformalnog obrazovanja, koje postoji već duže vreme. Predstavnici akademske zajednice su ukazali i da mnogi programi na Univerzitetu žele da sačuvaju ekskluzivnost i da smo netolerantni prema multidisciplinarnim programima. To je razlog zbog kojeg je potrebno redefinisati programe. Sa druge strane predstavnici kompanija govorili su o znanju i veštinama koje očekuju, a retko dobijaju od diplomaca informacionih tehnologija i menadžmenta.

Složili su se da je praktično znanje stečeno tokom studija veoma važno za razvoj pojedinaca i njihovog budućeg napredovanja u karijeri.

„Nemamo vremena za spavanje i dalje smo veoma tradicionalni. Za brži razvoj potrebna su i veća ulaganja države“ – izjavila je prof. dr Ivanka Popović, prorektor Univerziteta u Beogradu.