Početna / Vesti osnovne studije / Stipendije Vlade Meksika

Stipendije Vlade Meksika

Obaveštavamo Vas da je Konkurs Vlade Meksika za stipendiranje stranaca u 2019. godini objavljen u odeljku „Stipendije i kursevi akademske saradnje“ sekcije „Akcije i programi“ na jedinstvenom Vladinom portalu na sledećoj adresi: http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785 .

U vezi sa tim, napominje se da sve prijave srpskih državljanja moraju biti obavljene elektronski, putem Sistema za upravljanje akademskom saradnjom (SIGCA) (https://sigca.sre.gob.mx/login). Zbog toga je neophodno da kandidati prilože dokumentaciju po uputstvima sistema i u skladu sa navedenim u Konkursu za 2019. godinu. Sistem (SIGCA)  će biti otvoren do 28. septembra 2018. godine, kako bi zainteresovani mogli da pošalju svoje prijave. Rezultati će biti obajvljeni od 5. decembra 2018. godine.

Stipendije se nude samo u oblastima i za institucije koje su izričito navedene u Konkursu za 2019. godinu. Treba istaći da elektornske prijave koje ne ispunjavaju sve potrebne uslove iz konkursa neće biti uključene u proces selekcije. Za 2019. godinu, u okviru bilateralnog plana sa Srbijom, nude se 2 stipendije: 2 nove stipendije ( 2 dostupne od marta 2019. godine).

U vezi prijava za COLMEX, FLACSO i Iberoamerički Univerzitet (UIA) definitivan prijem na studije uslovljen je ispunjavanjem različitih procesa koje sprovode te institucije.