Почетна / Вести / Ценовник 2017/18.

Ценовник 2017/18.

Bисинa школарине за Мастер академске студије за школску 2017/18. годину

Р. број Назив активности Износ за 2017/18.[РСД]
1. Школарина за студијски програм
Електронско пословање и управљање системима 171.000,оо(*1)
Информациони системи и технологије 171.000,оо(*1)
Информациони системи и технологије (на енглеском језику) 252.000,оо(*1)
Менаџмент 210.000,оо(*1)
Менаџмент и организација 171.000,оо(*1)
Менаџмент и организација (на енглеском језику) 252.000,оо(*1)
Менаџмент у јавном сектору 198.000,оо(*1)
Пословна аналитика 171.000,оо(*1)
Софтверско инжењерство и рачунарске науке 171.000,оо(*1)
Управљање пословањем 252.000,оо(*1)
2. Пријава на конкурс и полагање пријемног испита
Један студијски програм 9.900,oo
Два студијска програма 16.500,oo
Три и више студијских програма 19.800,oo
3. Поновни упис године Број неостварених ЕСПБ(*2) x2.600,оо
4. Индекс и обрасци 2.900,оо
5. Пријава испита
Прва и друга пријава сваког испита Без наканаде
Трећа и даље пријаве сваког испита 3.000,оо
6. Пријава изборних предмета ван утврђеног рока (по предмету) 3.000,оо
7. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 6.000,оо
8. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без накнаде
9. Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) Без накнаде
10. Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) 2.000,оо
11. Подизање дипломе ван утврђених рокова 4.000,оо
12. Издавање дупликата (индекса, уверења) 2.000,оо
13. Издавање дипломе 5.000,оо
14. Издавања стандардних уверења о статусу студента Без накнаде
15. Издавање нестандардних потврда и уверења 3.000,оо
16. Накнада за привремено издавање личних документа Без накнаде
17. Исписивање студента 2.000,оо
18. Промена изборног предмета 4.000,оо
19. Накнадна пријава испита (додатни трошкови) 3.000,оо
20. Поништавање испита (ван статутарног рока) 3.000,оо
21. Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) 12.000,оо
22. Пријава теме Завршног (Мастер) рада Без накнаде
23. Промена теме или промена ментора за Завршни (Мастер) рад 3.000,оо
24. Одбрана Завршног (Мастер) рада Без накнаде
25. Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус мировања, ван утврђеног рока 5.000,оо
26. Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао) 2.000,оо

(*1)Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ при упису или у 5 рата, и то:

Износ школарине 252.000,оо 198.000,оо 210.000,оо 171.000,оо
  1. рата
72.000,оо 50.000,оо 58.000,оо 39.000,оо Приликом уписа,
  1. рата
45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.01.2018. године,
  1. рата
45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.03.2018. године,
  1. рата
45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.05.2018. године,
  1. рата
45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.07.2018. године.

Кандидатима који су основне академске студије завршили на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, и на коначној ранг листи имају више од 80 бодова, приликом уписа на мастер академске студије у статусу ,,плаћа школарину”, биће одобрено умањење школарине у складу са одлуком Савета Факултета.

Број бодова на коначној ранг листи Износ школарине [%] Износ школарине [РСД]
96-100 20% 34.200,оо
94-95,99 30% 51.300,оо
92-93,99 40% 68.400,оо
89-91,99 55% 94.050,оо
85-88,99 70% 119.700,оо
80-84,99 85% 145.350,оо
40-79,99 100% 171.000,оо

Износ школарине за стране држављане износи 3000 евра.

(*2) Сваки предмет на дипломским академским студијама вреди 6 ЕСПБ, приступни рад 8 ЕСПБ, а Завршни рад 18 ЕСПБ бодова. Стручна пракса вреди 4 ЕСПБ бода.

Bисинa школарине за Мастер академске студије за школску 2016/17. годину за СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

Р. број Назив активности Износ за 2017/18.[€]
1. Школарина 3.000,оо
2. Поновни упис године Број неостварених ЕСПБ x25,оо
3. Индекс и обрасци 25,оо
4. Пријава на конкурс и полагање пријемног испита 100,оо
5. Пријава испита
Прва пријава сваког испита Без накнаде
друга и даље пријаве сваког испита 30,оо
6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 50,оо
7. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без накнаде
8. Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) Без накнаде
9. Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) 20,оо
10. Подизање дипломе ван утврђених рокова 30,оо
11. Издавање дупликата (индекса, уверења) 20,оо
12. Издавање дипломе 50,оо
13. Издавања стандардних уверења о статусу студента Без накнаде
14. Издавање нестандрардних потврда и уверења 30,оо
15. Накнада за привремено издавање личних документа Без накнаде
16. Исписивање студента 20,оо
17. Промена изборног предмета 40,оо
18. Накнадна пријава испита (додатни трошкови) 30,оо
19. Поништавање испита (ван статутарног рока) 30,оо
20. Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) 120,оо
21. Пријава теме Завршног (Мастер) рада Без накнаде
22. Одбрана Завршног (Мастер) рада Без накнаде

(*7) Уплате се врше у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Објављено у категорији Вести.