Почетна / Вести основне студије / Прелазак са једног на други студијски програм у оквиру Факултета

Прелазак са једног на други студијски програм у оквиру Факултета

Молбе за прелазак са једног на други студијски програм у оквиру Факултета се подносе од 21.09. до 28.09.2018. године, у студентској служби.

Студент може прећи са једног на други студијски програм ако је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова, под условима прописаним студијским програмом, од којих се на другом студијском програму може признати најмање 37 ЕСПБ бодова, међу којима је предмет „Математика 1″.

Студент не може да врши прелазак уколико му је до окончања студијског програма остало 60 или мање ЕСПБ бодова.