Почетна / Вести основне студије / Продужење рока за завршетак студија

Продужење рока за завршетак студија

Студентима, који не завршавају студије у предвиђеном року од осам школских година, може се на лични захтев продужити рок за завршетак студија до истека рока троструког броја школских година.

Студенту коме је продужен рок за завретак студија у претходним школским годинама, може се на лични захтев продужити рок за завршетак студија највише до троструког броја година потребних за реализацију студијског програма.

Студенти који су вршили поновни упис на исти или сличан студијски програм а којима истиче двоструки број година предвиђен решењем о упису, може се на лични захтев продужити рок за завршетак студија највише до троструког броја година.

Захтеви се предају у студентској служби од 21.09. до 28.09.2018. године.