Почетна / Вести основне студије / НАГРАЂИВАЊЕ СТУДЕНТА ЗА ПОСТИГНУТ УСПЕХ У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ

НАГРАЂИВАЊЕ СТУДЕНТА ЗА ПОСТИГНУТ УСПЕХ У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ

Позивају се студенти основних академских студија, који су у току школске 2017/18. године, објављивали научне радове да се пријаве за награду за најбоље научно-истраживачке резултате. Пријављивање се врши у периоду од 22. до 26.10.2018. године, на шалтеру 2 студентске службе (радно време од 11 до 13 часова). Уз пријаву (која се пише у слободној форми), подноси се и примерак научног рада (копија).

Награда за постигнут успех у научно-истраживачком раду се додељује студенту који је у школској 2017/18. години остварио најбоље резултате у научно-истраживачком раду.

Да  би резултати научно-истраживачког рада могли да уђу у разматрање потребно је да су резултати објављени у неком од научних часописа (домаћим или међународним), или да су презентовани на некој од научних конференција (домаћим или међународним). У разматрање се узимају објављени радови, као и радови прихваћени за објављивање што се доказује писмом потписаним од стране уредника часописа (у коме треба да буде наведено издање часописа у коме ће рад бити објављен) или писмом организационог одбора скупа на коме је рад прихваћен за објављивање.

Награда се додељује оном студенту који је остварио најбоље резултате у научно-истраживачком раду. Вредновање научно-истраживачких резултата, као и награђивање се врши у складу са Правилником о награђивању студената Факултета организационих наука.