Почетна / Вести основне студије / УПИС ГЕНЕРАЦИЈЕ УПИСА 2017/18, 2016/17 И 2015/16 КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ 48 ЕСПБ БОДОВА И ПОЛОЖИЛИ УСЛОВНЕ ПРЕДМЕТЕ

УПИС ГЕНЕРАЦИЈЕ УПИСА 2017/18, 2016/17 И 2015/16 КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ 48 ЕСПБ БОДОВА И ПОЛОЖИЛИ УСЛОВНЕ ПРЕДМЕТЕ

УПИС ГЕНЕРАЦИЈЕ УПИСА 2017/18, 2016/17 И 2015/16 КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ 48 ЕСПБ БОДОВА И ПОЛОЖИЛИ УСЛОВНЕ ПРЕДМЕТЕ

На основу прерасподеле буџетских места позивају се студенти:

  – генерације уписа 2017/18 на студијским програмима Информациони системи и технологије и Информациони системи и технологије – студије на даљину, који су били испод црте, а налазе се међу 46 студената који имају највише бодова према правилима рангирања  (листа) да упис изврше у среду 17.10. у 9 часова у сали Ц301;

  – генерације уписа 2016/17 на студијском програму Информациони системи и технологије – студије на даљину, који су на ранг листи на местима од 8 до 26, да упис изврше у среду 17.10. у 9 и 30 часова у сали Ц301;

  – генерације уписа 2015/16 на студијском програму Информациони системи и технологије – студије на даљину, који су на ранг листи на местима од 9 до 23, да упис изврше у среду 17.10. у 9 и 30 часова у сали Ц301.

Наведени студенти уписују у статусу буџетских студената.

Студети генерације уписа 2017/18 на студијским програмима Информациони системи и технологије и Информациони системи и технологије – студије на даљину, који су били испод црте, а који се налазе на местима на листи од 47-74 позивају се да изврше упис у среду 17.10. у 10 часова у сали Ц301. Наведи студенти се уписују у статусу самофинансирајућих студената.

Потребна документа