Обавештење

Упис оцена из премета Менаџмент људских ресурса за студенте који су испит положили преко колоквијума одржаће се у понедељак, 28. јануара у сали Ц301 према следећем распореду:

Студенти који су добили оцену 10: у 11:00 – од А до М у 11:20 – од Н до Ш Студенти који су добили оцену 9: у 11:40 – од А до М у 12:00 – од Н до Ш Студенти који су добили оцену 8: у 12:15 – од А до Љ у 12:30 – од М до Ш Студенти који су добили оцену 7: у 12:45 Студенти који су добили оцену 6: у 13:00

Студенти не морају доћи лично на упис оцене. Потребно је да у индекс упишу назив предмета и датум испита.

Оцене