Obaveštenje

Upis ocena iz premeta Menadžment ljudskih resursa za studente koji su ispit položili preko kolokvijuma održaće se u ponedeljak, 28. januara u sali C301 prema sledećem rasporedu:

Studenti koji su dobili ocenu 10: u 11:00 – od A do M u 11:20 – od N do Š Studenti koji su dobili ocenu 9: u 11:40 – od A do M u 12:00 – od N do Š Studenti koji su dobili ocenu 8: u 12:15 – od A do LJ u 12:30 – od M do Š Studenti koji su dobili ocenu 7: u 12:45 Studenti koji su dobili ocenu 6: u 13:00

Studenti ne moraju doći lično na upis ocene. Potrebno je da u indeks upišu naziv predmeta i datum ispita.

Ocene