Обавештење

Обавештавају се студенти прве године који су радили колоквијуме из Социологије да се,  према Статуту Факултета, испит из Социологије полаже усмено. Они који нису стекли довољан број бодова, којима би могли да положе испит преко колоквијума, имају могућност да усмени испит полажу преко скраћеног списка испитних питања, ако су имали више од половине тачних одговора (41 тачан одговор), збирно на оба колоквијума, не рачунајући негативне бодове. Ову могућност могу да користе током читаве 2018/19. школске године, у свим испитним роковима, закључно са октобарским роком.