Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti prve godine koji su radili kolokvijume iz Sociologije da se,  prema Statutu Fakulteta, ispit iz Sociologije polaže usmeno. Oni koji nisu stekli dovoljan broj bodova, kojima bi mogli da polože ispit preko kolokvijuma, imaju mogućnost da usmeni ispit polažu preko skraćenog spiska ispitnih pitanja, ako su imali više od polovine tačnih odgovora (41 tačan odgovor), zbirno na oba kolokvijuma, ne računajući negativne bodove. Ovu mogućnost mogu da koriste tokom čitave 2018/19. školske godine, u svim ispitnim rokovima, zaključno sa oktobarskim rokom.