Početna / Konkursi / Uvid javnosti

Uvid javnosti

Na osnovu člana 81. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 110/05.; 50/06.; 18/10. i 112/2015) i čl. 15. i 16. Pravilnika o postupku načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/2016 i 21/2017) kao i odredbi člana 58. Statuta Fakulteta i Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Teodore Slavinski u istraživačko zvanje istraživač pripravnik (04-04 br.6/3-2019/8 od 08.02.2019. godine), Nastavno-naučno veće na sednici održanoj 20.02.2019. godine donosi sledeću

O D L U K U

Prihvata se Izveštaj Komisije o ispunjenosti uslova za izbor Teodore Slavinski u istraživačko zvanje istraživač pripravnik (04-04 br.6/3-2019/8 od 08.02.2019. godine) i stavlja na uvid javnosti u trajanju od 30 dana.

Izveštaj