Početna / Vesti naslovna strana / Univerzitet je promovisao doktore nauka Fakulteta organizacionih nauka

Univerzitet je promovisao doktore nauka Fakulteta organizacionih nauka

Na promociji doktora nauka Univerziteta u Beogradu, održanoj 19. marta 2019. godine, prorektor prof. dr Petar Marin i dekan prof. dr Milija Suknović promovisali su kandidate koji su svoje doktorske disertacije odbranili na Fakultetu organizacionih nauka:

1. Dušan Savić – promovisan je u doktora tehničkih nauka – oblast organizacionih nauka
2. Katarina Pavlović – promovisana je u doktora tehničkih nauka – oblast organizacionih nauka
3. Bojan Jovanović – promovisan je u doktora tehničkih nauka – oblast organizacionih nauka
4. Miloš Milutinović - promovisan je u doktora nauka – organizacione nauke
5. Vladimir Dobrić - promovisan je u doktora nauka – organizacione nauke
6. Uroš Krčadinac – promovisan je u doktora nauka – organizacione nauke
7. Sava Čavoški – promovisan je u doktora tehničkih nauka – oblast organizacionih nauka
8. Dragan Bjelica -promovisan je u doktora nauka – organizacione nauke
9. Željko Jović – promovisan je u doktora tehničkih nauka – oblast organizacionih nauka
10. Ivana Teodorović Stojanović – promovisana je u doktora tehničkih nauka – oblast organizacionih nauka
11. Konstantin Simić – promovisan je u doktora nauka – organizacione nauke
12. Jelena Šuh – promovisana je u doktora nauka – organizacione nauke
13. Miloš Danilović – promovisan je u doktora nauka – organizacione nauke
14. Aleksandra Vukmirović – promovisana je u doktora nauka – organizacione nauke
15. Višnja Istrat - promovisana je u doktora nauka – organizacione nauke
16. Maja Glogovac – promovisana je u doktora nauka – organizacione nauke
17. Ana Horvat – promovisana je u doktora nauka – organizacione nauke
18. Petar Pavlović – promovisan je u doktora nauka – organizacione nauke
19. Miloš Milić – promovisan je u doktora nauka – organizacione nauke
20. Milica Latinović – promovisana je u doktora nauka – organizacione nauke
21. Branka Rodić Trmčić – promovisana je u doktora nauka – organizacione nauke
22. Zorica Tanasković – promovisana je u doktora tehničkih nauka – oblast organizacionih nauka
23. Selena Komarčević – promovisana je u doktora tehničkih nauka – oblast organizacionih nauka
24. Danijela Jovanović – promovisana je u doktora tehničkih nauka – oblast organizacionih nauka
25. Ivan Bojičić – promovisan je u doktora tehničkih nauka – oblast organizacionih nauka