Почетна / Вести основне студије / Задужбина Ђоке Влајковића – оглас за издавање стана

Задужбина Ђоке Влајковића – оглас за издавање стана

Даје се у закуп стан број 6 површине 79м2 у стамбеној згради Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 868,68 динара по метру квадратном без урачунатог ПДВ-а (Задужбина није у систему ПДВ-а).  Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности. Детаљније