Почетна / Вести насловна страна / Факултет организационих наука добио међународну акредитацију ASIIN

Факултет организационих наука добио међународну акредитацију ASIIN

Факултет организационих наука Универзитета у Београду (ФОН) успешно је добио међународну акредитацију основних академских студија за сва три студијских програма. Акредитацију је извршила немачка агенција за студијске програме из области техничких наука, информатике, природних наука и математике – ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V, Deutschland – Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics e.V, Germanyhttp://www.asiin.de/).

Ова акредитација је потврда међународног квалитета студијских програма чиме је повећана препознатљивост и видљивост ФОН-а у иностранству и отворена већа могућност мобилности студената и дипломаца.

Акредитација се односи на сва три студијска програма основних студија:

  1. Информациони системи и технологије,
  2. Информациони системи и технологије – студије на даљину,
  3. Менаџмент и организација.

Током процеса акредитације оцењиван је квалитет студијских програма, од структуре до начина извођења наставе, организације и извођења испита, запослених на Факултету, улагање у кадрове Факултета, улагање у развој студената, транспарентност рада Факултета, као и управљање квалитетом – процена квалитета и развој.

Два студијска програма основних академских студија Информациони системи и технологије и Информациони системи и технологије – студије на даљину, добили су и печат Euro-Inf који сведочи о испуњености стандарда и квалитету студијских програма информатике, што их сврстава у прве студијске програме у Србију који имају наведени печат.

Поред Факултета организационих наука, ASIIN печат поседују водећи Немачки универзитети, као и факултети из Финске, Казахстана, Турске, Шпаније, Пољске и др.

У  наставку су линкови до сертификата, као и одлуке о акредитовању:

Information Systems and Technologies ASIIN

Management and Organization ASIIN

Information Systems and Technologies – distance learning ASIIN

Information Systems and Technologies Euro-Inf

Information Systems and Technologies – distance learning Euro-Inf

Decision Fulfillment of Requirements U Belgrade Cluster BusAdmin