Početna / Vesti naslovna strana / Fakultet organizacionih nauka dobio međunarodnu akreditaciju ASIIN

Fakultet organizacionih nauka dobio međunarodnu akreditaciju ASIIN

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (FON) uspešno je dobio međunarodnu akreditaciju osnovnih akademskih studija za sva tri studijskih programa. Akreditaciju je izvršila nemačka agencija za studijske programe iz oblasti tehničkih nauka, informatike, prirodnih nauka i matematike – ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V, Deutschland – Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics e.V, Germanyhttp://www.asiin.de/).

Ova akreditacija je potvrda međunarodnog kvaliteta studijskih programa čime je povećana prepoznatljivost i vidljivost FON-a u inostranstvu i otvorena veća mogućnost mobilnosti studenata i diplomaca.

Akreditacija se odnosi na sva tri studijska programa osnovnih studija:

  1. Informacioni sistemi i tehnologije,
  2. Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu,
  3. Menadžment i organizacija.

Tokom procesa akreditacije ocenjivan je kvalitet studijskih programa, od strukture do načina izvođenja nastave, organizacije i izvođenja ispita, zaposlenih na Fakultetu, ulaganje u kadrove Fakulteta, ulaganje u razvoj studenata, transparentnost rada Fakulteta, kao i upravljanje kvalitetom – procena kvaliteta i razvoj.

Dva studijska programa osnovnih akademskih studija Informacioni sistemi i tehnologije i Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu, dobili su i pečat Euro-Inf koji svedoči o ispunjenosti standarda i kvalitetu studijskih programa informatike, što ih svrstava u prve studijske programe u Srbiju koji imaju navedeni pečat.

Pored Fakulteta organizacionih nauka, ASIIN pečat poseduju vodeći Nemački univerziteti, kao i fakulteti iz Finske, Kazahstana, Turske, Španije, Poljske i dr.

U  nastavku su linkovi do sertifikata, kao i odluke o akreditovanju:

Information Systems and Technologies ASIIN

Management and Organization ASIIN

Information Systems and Technologies – distance learning ASIIN

Information Systems and Technologies Euro-Inf

Information Systems and Technologies – distance learning Euro-Inf

Decision Fulfillment of Requirements U Belgrade Cluster BusAdmin