Почетна / Вести насловна страна / ФОН – ИНСТИТУЦИЈА СА ВРХУНСКИМ АКАДЕМСКИМ РЕЗУЛТАТИМА И ГЛОБАЛНО ПРИЗНАТИМ УСПЕСИМА СТУДЕНАТА И ПРОФЕСОРА

ФОН – ИНСТИТУЦИЈА СА ВРХУНСКИМ АКАДЕМСКИМ РЕЗУЛТАТИМА И ГЛОБАЛНО ПРИЗНАТИМ УСПЕСИМА СТУДЕНАТА И ПРОФЕСОРА

Факултет организационих наука Универзитета у Београду (ФОН) извештава јавност о актуелним дешавањима, која се тичу доктората Синише Малог.

Kао високошколска установа, чланица Универзитета у Београду, са традицијом дугом 50 година, ФОН извршава делатност високог образовања по високим стандардима академског дигнитета и увек у складу са Законом о високом образовању и правним актима Универзитета. Више од 15000 дипломираних студената ФОН-а активно учествује у развоју највећег броја дисциплина у ИТ сектору и менаџмент струци.

У протеклом периоду ФОН је одговорио на све захтеве Етичког одбора и ректората Универзитета у Београду, у вези доктората Синише Малог, што указује на највиши ниво спремности да сарађује у утврђивању истине. Упоредо са формалном процедуром, извештава се о улози ФОН-а таблоидном терминологијом, заменом теза и честим извлачењем вести из контекста. На тај начин, угрожава се, не само репутација институције Факултета и чланова колектива, већ и репутација дипломираних и активних студената ФОН-а. Наметањем политичке поларизације, неосновано се додељују искључиве одговорности.

Стручна комисија, која је задужена за утврђивање постојања неакадемског понашања у изради докторске дисертације Синише Малог, сачињена је, у складу са актима Националног савета за високо образовање и Универзитета у Београду, од четири члана. Како би се обезбедила објективност рада Стручне комисије, у њен састав није укључен ниједан професор ФОН-а. Универзитет у Београду и Национални савет за високо образовање, као најкомпетентније институције, именују два од четири члана Стручне комисије. Стручну комисију чине:

  • Др Дејан Ерић, редовни професор Београдске банкарске академије, Факултет за банкарство, осигурање и финансије, који је именован Одлуком Националног савета за високо образовање 09/2019-06 од 02.03.2018. године;
  • Др Винко Канџија, професор емеритус на Универзитету у Ријеци, који је именован Одлуком Већа групација друштвено-хуманистичких наука, Универзитета у Београду, 06 број 612-2493/2-17 од 10.12.2018. године;
  • Др Томаж Чатер, редовни професор Економског факултета Универзитета у Љубљани, ужа научна област – Менаџмент, који је именован Одлуком Наставно-научног већа Факултета 05-01 бр. 3/107 од 17.07.2017. године;
  • Др Драган Микеревић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Бањалуци, ужа научна област – Финансијски менаџмент, који који је именован Одлуком Наставно-научног већа Факултета 05-01 бр. 3/107 од 17.07.2017. године.

У текућем процесу утврђивања постојања повреда Кодекса професионалне етике Универзитета у Београду, Стручна комисија у наведеном саставу је архиви ФОН-а доставила свој извештај 23. октобра 2019. године. Након достављања извештаја Стручне комисије, од Етичке комисије ФОН-а захтевано је, сходно процедури, да достави свој извештај са мишљењем. Иако је прописани рок за достављање извештаја и мишљења Етичке комисије ФОН-а 30 дана, декан ФОН-а је захтевао изјашњавање Комисије по хитном поступку и за 28. октобар је заказао ванредно заседање Наставно-научног већа. Чланови Наставно-научног већа на заказаној седници изјасниће се о извештају Етичке комисије ФОН-а.

Непосредно након изјашњавања Наставно-научног већа ФОН-а, јавност ће бити обавештена о исходу, а мишљење ће бити прослеђено Етичком одбору Универзитета у Београду, које је овлашћено за доношење одлуке.