Почетна / Вести основне студије / ИНФОРМАЦИЈА ОКО СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА И СТИПЕНДИЈА

ИНФОРМАЦИЈА ОКО СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА И СТИПЕНДИЈА

Студент корисник кредита или стипендије за школску 2018/19. годину, у Служби за основне студије добија образац од стране овлашћене банке (образац ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРЕДИТА/СТИПЕНДИЈЕ – образац бр. 1а) који оверава у Служби за основне студије, и којим пријављује своје учешће на конкурс за школску 2019/20. годину, уз подношење остале документације наведене у конкурсу (уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства породице – образац бр. 4, само за кредите -, очитану личну карту или кописују уколико није чипована лична карта).
Остали кандидати за студентске кредите и стипендије, у року који је предвиђен конкурсом, Служби за оснонве студије подносе потребна конкурсна документа (комплетне захтеве наведене у конкурсу) за доделу и одобравање коришћења или стипендија за наредну школску 2019/20. годину.