Почетна / Вести насловна страна / КОЛЕКТИВ ФОН-а ПРЕДЛАЖЕ МЕРУ ИЗРИЦАЊА ЈАВНЕ ОСУДЕ ЗА СПОРНИ ДОКТОРАТ

КОЛЕКТИВ ФОН-а ПРЕДЛАЖЕ МЕРУ ИЗРИЦАЊА ЈАВНЕ ОСУДЕ ЗА СПОРНИ ДОКТОРАТ

У процесу утврђивања постојања повредe Кодекса професионалне етике Универзитета у Београду, архиви ФОН-а је, 23. октобра 2019. године, доставила свој извештај Стручна комисија у саставу: др Дејан Ерић, редовни професор Београдске банкарске академије, др Винко Канџија, професор емеритус на Универзитету у Ријеци, др Томаж Чатер, редовни професор Економског факултета Универзитета у Љубљани и др Драган Микеревић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Бањалуци.

На основу достављеног материјала Стручне комисије, Етичка комисија ФОН-а је члановима Наставно-научног већа ФОН-а доставила свој извештај са мишљењем и предлогом изрицања мере јавне опомене, 26. октобра 2019. године, по хитном поступку.

У понедељак, 28. октобра 2019. године, одржано је ванредно заседање Наставно-научног већа, са једином тачком дневног реда: разматрање извештаја Етичке комисије ФОН-а.

Чланови Наставно-научног већа на заказаној седници изјаснили су се о извештају Етичке комисије ФОН-а и донели следећу одлуку:

  • Усваја се извештај Етичке комисије ФОН-а, којим се утврђује постојање неакадемског понашања, а Наставно-научно веће предлаже меру изрицања јавне осуде.

Учесницима у поступку прослеђује се извештај о утврђивању неакадамског понашања у спорном докторату, на даље поступање.