Početna / Vesti naslovna strana / KOLEKTIV FON-a PREDLAŽE MERU IZRICANJA JAVNE OSUDE ZA SPORNI DOKTORAT

KOLEKTIV FON-a PREDLAŽE MERU IZRICANJA JAVNE OSUDE ZA SPORNI DOKTORAT

U procesu utvrđivanja postojanja povrede Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu, arhivi FON-a je, 23. oktobra 2019. godine, dostavila svoj izveštaj Stručna komisija u sastavu: dr Dejan Erić, redovni profesor Beogradske bankarske akademije, dr Vinko Kandžija, profesor emeritus na Univerzitetu u Rijeci, dr Tomaž Čater, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i dr Dragan Mikerević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Na osnovu dostavljenog materijala Stručne komisije, Etička komisija FON-a je članovima Nastavno-naučnog veća FON-a dostavila svoj izveštaj sa mišljenjem i predlogom izricanja mere javne opomene, 26. oktobra 2019. godine, po hitnom postupku.

U ponedeljak, 28. oktobra 2019. godine, održano je vanredno zasedanje Nastavno-naučnog veća, sa jedinom tačkom dnevnog reda: razmatranje izveštaja Etičke komisije FON-a.

Članovi Nastavno-naučnog veća na zakazanoj sednici izjasnili su se o izveštaju Etičke komisije FON-a i doneli sledeću odluku:

  • Usvaja se izveštaj Etičke komisije FON-a, kojim se utvrđuje postojanje neakademskog ponašanja, a Nastavno-naučno veće predlaže meru izricanja javne osude.

Učesnicima u postupku prosleđuje se izveštaj o utvrđivanju neakadamskog ponašanja u spornom doktoratu, na dalje postupanje.