Почетна / Вести основне студије / Менаџмент људских ресурса – полагање колоквијума

Менаџмент људских ресурса – полагање колоквијума

Други колоквијум имају право да полажу сви студенти, без обзира да ли су положили први колоквијум.

Студенти који нису положили први колоквијум (а положе други колоквијум) ће на испиту одговарати само први део градива, а сви поени добијени у току семестра биће урачунати.

На другом колоквијуму долазе у обзир следећа поглавља из књиге: 9-15, 18. и 20.

На испиту долазе у обзир сва поглавља из књиге.