Nastava

Nastava iz predmeta Upravljanje projektima u javnom sektoru, za studente studijskog programa Menadžment u javnom sektoru, održaće se u petak, 27. decembara 2019. godine, u sali 112, od 18:15 i u subotu, 28. decembra 2019. godine u sali 103, od 11 sati.