Obaveštenje

Na osnovu inicijative Studentskog parlamenta i Studenta prodekana, pomera se početak januarskog ispitnog roka sa 3.01.2020.g. na 8.01.2020.g. Detaljan raspored biće objavljen do 25.12.2019.g.