Nastava

Nastava iz predmeta Analiza poslovnih sistema će se održati u ponedeljak, 3. februara 2020. godine, u sali 201, sa početkom u 18:15.