Početna / Vesti osnovne studije / Konkurs za dodelu stipendije Fondacije za studije nauka i umetnosti

Konkurs za dodelu stipendije Fondacije za studije nauka i umetnosti

Fondacija za studije nauka i umetnosti, čije je sedište u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, poziva kandidate koji ispunjavaju propisane uslove da se prijave na konkurs za stipendije Fondacije. Konkursom se dodeljuje ukupno pet stipendija: tri iz oblasti ekonomskih i po jedna iz oblasti organizacionih i matematičkih nauka. Pravo učešća na konkursu imaju studenti III i IV godine akreditovanih studija čiji je prosek ocena najmanje 9 (devet). Mesečni iznos stipendije je 20.000,00 dinara neto.  Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: biografiju kandidata i uverenje fakulteta o položenim ispitima.

Molimo zainteresovane studente da prijave dostave poštom ili lično na adresu: Fondacija za studije nauka i umetnosti, SANU, Kneza Mihaila 35, 11000 Beograd, sa naznakom: za konkurs Fondacije za studije nauka i umetnosti. Prijave sa skeniranom dokumentacijom moguće je dostaviti i elektronskom poštom na adresu: ljiljana.perovic@sanu.ac.rs.

Više informacija o radu Fondacije može se pronaći na: https://www.ubs-asb.com/o-nama/fondacija-za-studije-nauka-i-umetnosti.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 10. april 2020. godine.