Početna / Vesti master studije / Stručna praksa u Telekomu za studente Univerziteta u Beogradu tokom 2020. godine

Stručna praksa u Telekomu za studente Univerziteta u Beogradu tokom 2020. godine

Obaveštavamo vas da je kompanija Telekom Srbija otvorila poziv za obavljanje obavezne stručne prakse za studente Univerziteta u Beogradu tokom 2020. godine.

Obavezna stručna praksa se obavlja u periodu do kraja ove godine, prema programu koji definišu fakulteti uz mentorsko praćenje u različitim direkcijama u okviru kompanije Telekom Srbija. Za svakog studenta na praksi biće obezbeđena mentorska podrška. Predviđeno trajanje prakse je do mesec dana, a početak prakse biće definisan u dogovoru mentora i studenta. Realizacija obavezne stručne prakse će se obaviti, na osnovu potpisanog Ugovora o saradnji između kompanije Telekom Srbija i Univerziteta u Beogradu, preko Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata.

USLOVI:

- Redovni studenti završnih godina prvog stepena studija i studenti master studija iz sledećih oblasti: telekomunikacije, računarske tehnike, informatike i informacionih sistema.

NAČIN PRIJAVE:

Neophodna dokumentacija:

  1. Biografija kandidata koja se dostavlja isključivo preko portala Studentskapraksa.com tokom trajanja konkursa * Za prijavljivanje za praksu potrebno je da studenti na portalu naprave korisnički nalog u zoni za studente, postave svoj CV i izvrše prijavu za željenu praksu, link za prijavu: studentskapraksa.com

b) Naknadno biće neophodno da kandidati dostave:

- Uput sa fakulteta / Uput će moći da se dostavi elektronskim putem tokom trajanja konkursa od 02.03.2020. do 03.04.2020. godine.

ROK ZA PRIJAVU:       3/4/2020

TRAJANJE PRAKSE:      do četiri nedelje

KONKURS JE OTVOREN ZA FAKULTETE:

  • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu,
  • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu,
  • Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu,
  • Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu