Početna / Vesti osnovne studije / VAŽNO OBAVEŠTENJE

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo studente da je neophodno da se izvrši prijava za polaganje prvog kolokvijuma. Prijava se vrši na sajtovima predmeta ili na kanalu predmeta na platformi Microsoft Teams, u skladu sa odlukom odgovornog nastavnika, najkasnije do utorka 19. maja, do 23:59 časova.

Samo student koji je prijavio kolokvijum za polaganje će moći da polaže kolokvijum.

Apelujemo na studente da budu odgovorni i solidarni, te da ne prijavljuju za polaganje kolokvijum ukoliko nisu sigurni da će izaći ili ga neće polagati.

Radi planiranja kapaciteta i poštovanja mera prevencije jako je bitno da se navedena pravila ispoštuju, te da studenti koji su prijavili kolokvijum za polaganje, izađu na polaganje istog, kao i da oni studenti koji nisu prijavili kolokvijum za polaganje ne izlaze na kolokvijum koji nisu prijavili.

U slučaju nepoštovanja navedenih pravili, Fakultet će biti prinuđen da sprovede odgovarajuće mere protiv studenta koji ih ne budu poštovali.

Izuzetno, student koji je prijavio kolokvijum za polaganje, a koji usled nepredviđenih okolnosti ne bude izašao na taj kolokvijum, potrebno je da opravda neizlazak na kolokvijum, tako što će dostaviti opravdanje i razloge nedolaska. Opravdanje se dostavlja putem elektronske pošte na disciplinska.komisija@fon.bg.ac.rs, nakon čega će se utvrđivati opravdanost nedolaska. U slučaju da se ne utvrdi opravdanost, sprovešće se odgovarajuće mere.