Почетна / Вести основне студије / Kонкурс за избор Студента продекана

Kонкурс за избор Студента продекана

Студентски парламент позива заинтересоване студенте Факултета организационих наука да се пријаве на конкурс.

Студентски парламент позива заинтересоване студенте Факултета организационих наука да се пријаве на конкурс уколико испуњавају следеће услове:

Услови пријављивања за конкурс за студента продекана:

  • Кандидат мора прикупити 100(сто) потписа студената Факултета организационих наука;
  • Кандидат није прекршио Правилник о дисциплинској одговорности студената;
  • Кандидат je до момента пријаве на конкурс за студента продекана остварио минимум 96 ЕСПБ, односно сваке године остварио минимум 48 ЕСПБ;
  • Просечна оцена студената који се пријављују на конкурс не сме бити нижа од 8.50.

Конкурсну документацију, заинтересовани студенти могу задужити (узети оригиналне документе са портирнице, копирати их, искористити копије а оригинал вратити на портирницу) од датума отварања конкурса до датума завршетка конкурса и она се састоји из два обрасца ( Образац 1 – Потврда о испуњавању последња три услова из конкурса, Образац 2 – листа за прикупљање потписа), биографије и мотивациона писма.

  • Образац 1, испунити личним подацима и оставити у Студентској служби факултета ради њихове потврде, потрвду тражити од руководиоца студентске службе. Потврду потписује Продекан за наставу.
  • Образац 2 са прикупљеним потписима за кандидатуру, ставити у коверту заједно са обрасцем 1, биографијом и мотивационим писмом.
  • Обрасци се могу преузети портирници Факултета.

Затворену коверту оставити у архиви Факултета са назнаком „За Студентски парламент, конкурсна документација за избор студента продекана“ (на коверти написати и Е-маил адресу).

Конкурс се отвара 17.06.2020. године у 14 часова и траје до 24.06.2020. године до 16 часова, након чега ће сви кандидати који испуњавају услове бити позвани електронском поштом на прву следећу седницу Студентског парламента на којој ће бити донета одлука о новом студенту продекану.