Početna / Vesti osnovne studije / Konkurs za izbor Studenta prodekana

Konkurs za izbor Studenta prodekana

Studentski parlament poziva zainteresovane studente Fakulteta organizacionih nauka da se prijave na konkurs.

Studentski parlament poziva zainteresovane studente Fakulteta organizacionih nauka da se prijave na konkurs ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:

Uslovi prijavljivanja za konkurs za studenta prodekana:

  • Kandidat mora prikupiti 100(sto) potpisa studenata Fakulteta organizacionih nauka;
  • Kandidat nije prekršio Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata;
  • Kandidat je do momenta prijave na konkurs za studenta prodekana ostvario minimum 96 ESPB, odnosno svake godine ostvario minimum 48 ESPB;
  • Prosečna ocena studenata koji se prijavljuju na konkurs ne sme biti niža od 8.50.

Konkursnu dokumentaciju, zainteresovani studenti mogu zadužiti (uzeti originalne dokumente sa portirnice, kopirati ih, iskoristiti kopije a original vratiti na portirnicu) od datuma otvaranja konkursa do datuma završetka konkursa i ona se sastoji iz dva obrasca ( Obrazac 1 – Potvrda o ispunjavanju poslednja tri uslova iz konkursa, Obrazac 2 – lista za prikupljanje potpisa), biografije i motivaciona pisma.

  • Obrazac 1, ispuniti ličnim podacima i ostaviti u Studentskoj službi fakulteta radi njihove potvrde, potrvdu tražiti od rukovodioca studentske službe. Potvrdu potpisuje Prodekan za nastavu.
  • Obrazac 2 sa prikupljenim potpisima za kandidaturu, staviti u kovertu zajedno sa obrascem 1, biografijom i motivacionim pismom.
  • Obrasci se mogu preuzeti portirnici Fakulteta.

Zatvorenu kovertu ostaviti u arhivi Fakulteta sa naznakom „Za Studentski parlament, konkursna dokumentacija za izbor studenta prodekana“ (na koverti napisati i E-mail adresu).

Konkurs se otvara 17.06.2020. godine u 14 časova i traje do 24.06.2020. godine do 16 časova, nakon čega će svi kandidati koji ispunjavaju uslove biti pozvani elektronskom poštom na prvu sledeću sednicu Studentskog parlamenta na kojoj će biti doneta odluka o novom studentu prodekanu.