Почетна / Вести основне студије / Прелазак са једног на други студијски програм у оквиру Факултета

Прелазак са једног на други студијски програм у оквиру Факултета

Молбе за прелазак са једног на други студијски програм у оквиру Факултета се подносе од 21.09. до 30.09.2020. године, у Служби за основне академске студије.

Студенту се може одбрити прелаз са једног на други студијски програм ако је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова од којих се на другом студијском програму може признати најмање 37 ЕСПБ бодова, међу којима је предмет „Математика 1″, под условима прописаним студијским програмом и у складу са расположивим местима на студијском програму. Број студената којима се може одобрити промена студијског програма ће бити одлучен на основу расположивих услова Факултета.

Студент не може да врши прелазак уколико му је до окончања студијског програма остало 60 или мање ЕСПБ бодова.