Početna / Vesti osnovne studije / Prelazak sa jednog na drugi studijski program u okviru Fakulteta

Prelazak sa jednog na drugi studijski program u okviru Fakulteta

Molbe za prelazak sa jednog na drugi studijski program u okviru Fakulteta se podnose od 21.09. do 30.09.2020. godine, u Službi za osnovne akademske studije.

Studentu se može odbriti prelaz sa jednog na drugi studijski program ako je ostvario najmanje 60 ESPB bodova od kojih se na drugom studijskom programu može priznati najmanje 37 ESPB bodova, među kojima je predmet „Matematika 1″, pod uslovima propisanim studijskim programom i u skladu sa raspoloživim mestima na studijskom programu. Broj studenata kojima se može odobriti promena studijskog programa će biti odlučen na osnovu raspoloživih uslova Fakulteta.

Student ne može da vrši prelazak ukoliko mu je do okončanja studijskog programa ostalo 60 ili manje ESPB bodova.