Početna / Vesti osnovne studije / Produženje roka za završetak studija

Produženje roka za završetak studija

Studentima koji ne završavaju studije u predviđenom roku od osam školskih godina, može se, na lični zahtev, produžiti rok za završetak studija do isteka trostrukog broja školskih godina.

Studenti koji su vršili ponovni upis na isti ili sličan studijski program a kojima ističe dvostruki broj godina predviđen rešenjem o upisu, može se na lični zahtev produžiti rok za završetak studija najviše do trostrukog broja godina.

Zahtevi se predaju u Službi za osnovne akademske studije u periodu od 21.09. do 30.09.2020. godine.