Nastava

Nastava na master akademskim studijama iz predmeta Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja, studijskog programa Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima, počinje u četvrtak, 22.10.2020. godine sa početkom u 18 časova.

Nastava će se odvijati u onlajn režimu preko Microsoft Teams platforme.

Za više informacija o aktivaciji FON naloga za pristup mejl nalogu i Microsoft Teams platformi možete pogledati na linku: http://online.nastava.fon.bg.ac.rs/uputstva/