Početna / Vesti osnovne studije / Obaveštenje za kandidate koji su podneli zahteve za prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova

Obaveštenje za kandidate koji su podneli zahteve za prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova

Obaveštavamo kandidate koji su podneli zahteve za prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova da će se upis kandidata vršiti u petak 23.10.2020. godine, sa početkom u 14 časova u sali 105.

Prozivka će se vršiti prema RANG LISTI.

U skladu sa Odlukom o uslovima prelaska studenata drugih univerziteta, odnosno drugih visokoškolskih ustanova na Fakultet organizacionih nauka, vršiće se prozivka za upis 2% od ukupnog broja studenata upisanih na prvu godinu osvnovnih akademskih studija, te pozivamo kandidate zaključno sa rangom 16 da dođu na prozivku.

Prisustvo prozivci je obavezno. Nije neophodno da kandidat bude lično prisutan, ali je potrebno da osoba koja dolazi umesto kandidata poseduje sva njegova dokumenta koja su potrebna za upis.

Potrebna dokumenta za upis