Obaveštenje

Onlajn nastava iz predmeta Menadžment i organizacija u javnom sektoru (studijski program Menadžment u javnom sektoru) počinje u četvrtak, 19. novembra 2020. godine u 18 sati.